Skip to main content

Forests by Præstø Fjord

Photo: VisitSydsjælland-Møn

At Præstø Fjord, you have the opportunity to take a stroll in the woods in the most beautiful natural surroundings.  

List
Map
Bøged Forest
Photo: Visit Sydsjælland & Møn

Bøged Forest

Between Bøged and Stavreby on Jungshoved, you will find Bøged forest.

It is a privately owned forest that is particularly well known in the local area. As you drive along Bøged Strandvej you will fin...

Info
Lekkende Skov
Photo: Rasmus Evind

Lekkende Skov

Lekkende Skov

Lekkende Dyrehave er en gammel dyrehave i den nordlige del af Hovskov.  Området har karakter af lysåbne arealer vekslende med skovholme og gamle enkeltstående træer og har siden 1996 væ...

Info
Faksinge Skov
Photo: Visit Sydsjælland & Møn

Faksinge Skov

Skoven er en flot løvskov tæt på Even sø. Du kan endda være heldig at se Nordeuropas største rovfugl, havørnen, der ofte yngler i skoven. 

Info
Bøndernes Egehoved
Photo: Visit Sydsjælland & Møn

Bøndernes Egehoved

Bøndernes Egehoved is a stunning open forest filled with iconic broad-crowned oaks. A natural gem, it has pastures, marshes and beach meadows. As you step through the gate, you may encounter the peace...

Info
Coastal forest Siberia
Photo: Tage Klee

Coastal forest Siberia

Do you enjoy forest and beach, then visit Siberia in Faxe Ladeplads, where you can enjoy both, where the cozy forest flies along the shore.

Here, there is ample opportunity to climb up and down the s...

Info

Share your wonders: