©  Photo:

Sporløs Færd

Vi har en fantastisk natur på Møn, som vi gerne vil passe på. En af de måder, vi kan passe på naturen, er ved at vi alle tænker over vores adfærd, når vi færdes i den. ’Sporløs Færd’ handler om, at færdes i naturen uden af sætte aftryk, hvad enten du færdes i naturen i dagligdagen eller besøger området som gæst.

Det handler om at passe på naturen, som ofte er mere unik og sårbar end man kan se med det blotte øje – ved du fx hvor en bestemt fugl yngler eller en særlig sjælden blomst slår rod?

Der regler for hvad man må og ikke må i det grønne - mange steder er der opsat skilte til at guide dig, og det er altid en god ide at følge anvisningerne. Ofte kan skiltene endda give bonus-info til områdets unikke natur.

For at hjælpe dig på vej har vi samlet nogle guidelines til en god oplevelse - for dig og for naturen.

Affald - Der er en simpel regel - efterlad intet. Medbring en pose til dit affald og tag det med retur. Også toiletpapir og tom emballage. 

Toiletbesøg – Helt generelt må du ikke bruge naturen som toilet, så find et toilet. Du kan med fordel planlægge din dag så der også indlagt toiletbesøg - for ingen kan vel klare sig helt uden...

Overnatning - Du må ikke slå telt op hvor du har lyst i Danmark - hverken på stranden eller i skoven eller andre steder. Heller ikke selv om det ser dejligt ud eller du har hørt om andre, der har gjort det.

Bål og brænde - Bål er hyggeligt på det rigtige sted. Du må gerne lave bål på stranden hvis der ikke er bevoksning - altså planter, træer og lignende. Det ikke tilladt at benytte åben ild i skoven, men der findes flere offentlige bålpladser - brug dem, og kun dem! Som udgangspunkt skal du selv medbringe brænde til bålet. Du må under ingen omstændigheder knække, brække, save eller hugge grene af træerne - frisk træ kan alligevel ikke brænde. 

Støj - De eneste der må støje i naturen, er dyrene. Lad højttaleren blive hjemme og nyd naturens lyde - det var jo det du kom efter! Vidste du fx at rådyret kan lyde som en hund, der gør?

Hunden i snor - selvom din hund er sød, så er det ikke sikkert at harer og rådyr synes det samme - slet ikke hvis de bliver bidt.

Blomster – pluk ikke blomsterne, tag et billede i stedet – det holder længere! Du kan også bruge billedet i en af de mange apps til at genkende dit fund, måske er det en sjælden eller fredet art!

Sporløs Færd er et projekt under Møn UNESCO Biosfære. Du kan se mere om vores arbejde for at fremme sporløs færd, og blive endnu klogere på vores hjemmeside!